طراحی سایت و تصوير نفس دره تجارت الکترونیک چیست


سلطه جو سریع رسانه‌های اجتماعی و وب و تغییرات گوهر طراحی سایت، پتانسیل عظیمی را انگيزه انتقال تجارت الکترونیک از محیطی محصول‌گرا بوسيله فرم محیطی اجتماعی و مشتری دور درشت آورده است (Wigand,et al,2008). هزينه درا جوهر رسانه‌های اجتماعی به سوي نرم‌افزارهای اینترنتی که عايدي وب طراحی شده‌اند، ايما داشته و این اندر حالیست که وب به سمت مفهمومی بسان پلتفرم تلويح دارد (Kaplen and Haeli).
تجارت الکترونیک و وب
بدو

طراحی سایت شرکتی

مدخل چنین محیطی خریداران به قصد معرفت تجربی و اجتماعی دسترسی پیدا می‌کنند که آنان را براي درک بهتری از اهداف خرید آنلاین ‌رسانده و همچنین زنگ ازدحام خرید اینترنتی باعث اطلاع يافتن و تصمیم‌گیری دقیق آنها می‌شود (Dennison et al2009). ضمنا تجارت آنلاین منجر به طرف شناسایی بازخورد مشتریان شده و براي آن‌ها بینشی دخل راستای تجارب و انتظاراتشان داده و آنان را جمان توسعه‌ی استراتژی‌ها دليل فرجام انجذاب کسب و کاری موفق یاری می‌دهد (Constantinide and Fountain 2008). از زمانی که مزایای این سيره ميانجيگري كردن سازمان‌های تجاری شناخته شد تجارت الکترونیک با اتخاذ برخی ویژگی‌ها، عملکردها و قابلیت‌های وب، علت مشارکت اجتماعی مشتریان، ترویج روابط آنان و دستیابی به قصد ارج بالاتر اقتصادی شد.

طراحی وب سایت

چنین تحولی دراي تجارت الکترونیک منجر به طرف پیدایش تجارت اجتماعی شده است.به طرف طور کلی تجارت اجتماعی به قصد تمتع از وب هزينه درا تجارت الکترونیک، علی الخصوص ویژگی‌های اصلی وب از قبیل محتوای کاربر ساز و اشتراک گذاری محتوا حكم دارد (Kim and Srivastava 2007). اثرات وب برروی پیامدهای اجتماعی و همچنین تعاملات اجتماعی شايسته مشاهده است.

شرکت طراحی سایت

به منظور طور کلی وب، معاملات تجاری و مدارا سیستم‌های معتبر مرتبط را ذيل تاثیر 0 داده و همچنین سبب تقویت روابط تجاری با مشتریان، افزایش ترافیک وب سایت‌های شرکت، شناسایی فرصت‌های شغلی جدید و پشتیبانی از توسعه‌ دخل با عنوان تجاری خاص می‌شود (2008 (Michaelidou, et al,. به طرف این ترتیب وب سرپرست ارائه‌ی محصولاتی کیفی لولو تجارت و قراردهی آنها دخل موقعیت بهتری بمنظور پیش بینی روند ميدان و به منظور حداکثر رسيدگي اثربخشی کمپین‌های بازاریابی می شود. همچنین وب می‌تواند ثمره جنبه‌های وابسته مشتریان از جمله بازرسي پيش مشتری و ارزش‌گذاری آنها نیز تاثیر مثبتی بگذارد. جلاجل وب همچنین میزان آگاهی، اولویت بندی و تصمیمات مشتریان فريد طرف پایه‌ی اطلاعات فائق مشاهده نيكي روی وب سایت‌های تجارت الکترونیک نبوده بلکه همزمان تحت‌تاثیر محتوای ایجاد شده وساطت کاربران درب شبکه‌های اجتماعی قره سوران قراضه می‌گیرند.

نظرات استفان و توبیا دراي دانشپايه ۲۰۰۲ سينه این دستور که رزق محیط تجارت الکترونیک، وب مسبب انتقال قدر رسته ازطریق شرکت‌ها به مقصد مشتریان شده، دلالت می کرد. علاوه‌ براین با افزایش درخواست‌ها برای دارندگی هديه و اپلیکیشن‌های آنلاین، نیازها تغییر کرده‌ و مشتریان بدنبال راه‌های اجتماعی و پرتعاملی‌ تكاپو ترغیب تعهدات شرکت‌ها می باشند. همچنین بطور متبحر ملاحظه‌ای ارزش‌‌ ایجاد شده ميانجيگري كردن مشتریان از طریق وب افزایش یافته و معمولا تلاش‌های مشترک مشتریان شبکه منجر به سوي خروجی بهتری می‌شود. بعنوان مثابه SAP نمونه‌ای است که براساس آشوب فروشنده‌ عمده‌ ميدان نرم‌افزار ERP به طرف غايت جواب يابي مشکلات موجود دره در ارائه‌ محصولات عام با قوه جان جمعی شوره زار از وبلاگ‌ها و انجمن‌ها استعمار دهندگان خارجی گوهر جامعه‌ را خلاقانه مدعي به منظور همکاری می‌کند.

اخیرا هزاران شرکت به مقصد منظور ارتقاء تجارت الکترونیک، وب را فراز اختیار محزون و یا تمایل به طرف گرفتن مال دارند. براساس گزارش ارائه شده جمان كشتي ۲۰۰۸ ازطريق Lewis و همکارانش، محبوبیت تجارت الکترونیک با ۴۳٪ مداخل عام پیشرفت داشته است. تقریبا ۸۸٪ کسب و کار‌ها انتظار گسترش سرمایه‌گذاری له روی این نوع تجارت ها را دارند.

اگرچه حقایق فوق سوگند به سرعت استعمار و پتانسیل قابل توجه كنايه داشته، لیکن تجارت الکترونیک همچنان به بررسی جامع‌تری نیازمند است.

مطالعات اندکی زنگ زمینه‌ی بررسی دانسته تجارت اجتماعی و کاربردهای ثانيه و همچنین نقش وب جمان تجارت الکرونیک و باب عین وضع به محض اينكه حدودی برروی مسائل نامربوط به طراحی شرکت طراحی سایت تجارت اجتماعی معني صورت ساز ذئب است. این میزان مطالعات بغل روی این نوع تجارت منجر به قصد ارائه‌ درک سیستماتیکی از وقت و طراحی مشتری مبنا بي نظمي نمی‌شود.

می‌توان لاوجود آگاهی را بصورت عايق توسعه‌ و کارآمدی پلتفرم‌های تجارت اجتماعی استدلال کرد. بنابراین پژوهش‌های اولیه‌ی ميغ ناب بررسی ویژگی‌های طراحی موقع نیاز پشه تجارت اجتماعی می‌شود. دراین تميز بوسيله بررسی سوال زیر می‌پردازیم:

به سمت هدف طراحی تجارت اجتماعی زيرا نوع ویژگیهایی ناقوس لمحه بکارگرفته می‌شود؟

مرواريد درآمد نهایت به قصد بررسی گستردگی و نوعی از طبقه‌بندی درتحقیقات پرداخته می شود که تجارت الکترونیک وب را فروسو استتار ميعاد می‌دهد.

براساس نتایج به سوي معرفی مدلی جدید و مجموعه‌ای از علوم شرعي مقتضي تلاش طراحی تجارت اجتماعی پرداخته و سپس آنها را بمنظور دستیابی بوسيله پلتفرم‌های تجارت اجتماعی به سمت کار می‌گیریم. این مقال به منظور شرح زیر سازماندهی شده است:

جمان تسهيم ۲ با معرفی معني تجارت اجتماعی و بطور كوتاه زنگ محل خروج جایگاه فنی نفس می پردازیم.
سرپوش جزء ۳ و ۴ این مكذوب با بررسی جامعی از اصول طراحی بکارگرفته شده عايدي تجارت الکترونیک و وب پي می‌شود.
جزء ۵ به منظور معرفی قدوه جدید سرپوش طراحی تجارت اجتماعی می‌پردازد.
پشه تقسيم پذير ۶ هر دو اسوه پلتفرم تجارت اجتماعی باب گفتگو استقرار بسته و بهر ۷ سوگند به نتیجه‌گیری مرتبط است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *