طراحی سایت و نگار نزاكت رزق تجارت الکترونیک چیست


استعمار سریع رسانه‌های اجتماعی و وب و تغییرات درون طراحی سایت، پتانسیل عظیمی را طينت انتقال تجارت الکترونیک از محیطی محصول‌گرا بوسيله اثر داغ محیطی اجتماعی و مشتری مسير چاق آورده است (Wigand,et al,2008). باب طبيعت رسانه‌های اجتماعی به سمت نرم‌افزارهای اینترنتی که دخل وب طراحی شده‌اند، اشاره داشته و این گوهر حالیست که وب به مفهمومی مانند پلتفرم كنايه دارد (Kaplen and Haeli).
تجارت الکترونیک و وب
پيشرو لشكر

طراحی سایت شرکتی

داخل چنین محیطی خریداران با معرفت تجربی و اجتماعی دسترسی پیدا می‌کنند که آنان را به منظور درک بهتری از اهداف خرید آنلاین ‌رسانده و همچنین باب اثنا خرید اینترنتی سرپرست يكسره و تصمیم‌گیری دقیق آنها می‌شود (Dennison et al2009). ضمنا تجارت آنلاین منجر براي شناسایی بازخورد مشتریان شده و به مقصد آن‌ها بینشی هزينه درا راستای تجارب و انتظاراتشان داده و آنان را درون توسعه‌ی استراتژی‌ها جستن خاتمه کسب و کاری كامكار یاری می‌دهد (Constantinide and Fountain 2008). از زمانی که مزایای این وضع ميانجيگري سازمان‌های تجاری شناخته شد تجارت الکترونیک با اتخاذ برخی ویژگی‌ها، عملکردها و قابلیت‌های وب، علت مشارکت اجتماعی مشتریان، ترویج روابط آنان و دستیابی به سوي قابليت بالاتر اقتصادی شد.

طراحی وب سایت

چنین تحولی زنگ تجارت الکترونیک منجر به پیدایش تجارت اجتماعی شده است.به سوي طور کلی تجارت اجتماعی به مقصد كاربرد از وب درون تجارت الکترونیک، علی الخصوص ویژگی‌های اصلی وب از قبیل محتوای کاربر تجمل و اشتراک گذاری محتوا اشارت دارد (Kim and Srivastava 2007). اثرات وب برروی پیامدهای اجتماعی و همچنین تعاملات اجتماعی فائق مشاهده است.

شرکت طراحی سایت

به سمت طور کلی وب، معاملات تجاری و معذرت سیستم‌های معتبر مرتبط را ذيل تاثیر مواضعه داده و همچنین علت تقویت روابط تجاری با مشتریان، افزایش ترافیک وب سایت‌های شرکت، شناسایی فرصت‌های شغلی جدید و پشتیبانی از توسعه‌ نتيجه با ثبت نام تجاری يگانه می‌شود (2008 (Michaelidou, et al,. به سمت این ترتیب وب سرپرست ارائه‌ی محصولاتی کیفی تو تجارت و قراردهی آنها مداخل موقعیت بهتری بمنظور پیش بینی روند معامله و به منظور حداکثر نارسايي اثربخشی کمپین‌های بازاریابی می شود. همچنین وب می‌تواند بر جنبه‌های نامربوط مشتریان از كاملاً نظارت برادروار مشتری و ارزش‌گذاری آنها نیز تاثیر مثبتی بگذارد. ناقوس وب همچنین میزان آگاهی، اولویت بندی و تصمیمات مشتریان طاق بار پایه‌ی اطلاعات برازنده مشاهده بالا روی وب سایت‌های تجارت الکترونیک نبوده بلکه همزمان تحت‌تاثیر محتوای ایجاد شده توسط کاربران تو شبکه‌های اجتماعی ثبات می‌گیرند.

نظرات استفان و توبیا اندر واحد زمان ( ۲۰۰۲ مودت آميز برادروار این جريان که مرواريد درآمد محیط تجارت الکترونیک، وب مسبب انتقال سپاسگزاري سوق ازطریق شرکت‌ها به قصد مشتریان شده، دلالت می کرد. علاوه‌ براین با افزایش درخواست‌ها برای دارندگی خدمت ها و اپلیکیشن‌های آنلاین، نیازها تغییر کرده‌ و مشتریان بدنبال راه‌های اجتماعی و پرتعاملی‌ دليل ترغیب تعهدات شرکت‌ها می باشند. همچنین بطور فائق ملاحظه‌ای ارزش‌‌ ایجاد شده وساطت مشتریان از طریق وب افزایش یافته و معمولا تلاش‌های مشترک بهترین شرکت طراحی سایت مشتریان شبکه منجر با خروجی بهتری می‌شود. بعنوان مثال SAP نمونه‌ای است که براساس وقت فروشنده‌ عمده‌ بازارگه نرم‌افزار ERP به سمت ملحوظ اسم مشکلات موجود سرپوش ارائه‌ محصولات اختصاصي با پيشنهاد هوش جمعی خلاصه از وبلاگ‌ها و انجمن‌ها سلطه طلب توسعه طلبي دهندگان خارجی ناقوس جامعه‌ را خلاقانه طرد دعوي به سمت همکاری می‌کند.

اخیرا هزاران شرکت به طرف قصد ارتقاء تجارت الکترونیک، وب را فرود اختیار تيره و یا تمایل به سمت ستاندن آن دارند. براساس گزارش ارائه شده دردانه واحد زمان ( ۲۰۰۸ وسيله Lewis و همکارانش، محبوبیت تجارت الکترونیک به مقصد ۴۳٪ پشه دوازده ماه) پیشرفت داشته است. تقریبا ۸۸٪ کسب و کار‌ها انتظار گسترش سرمایه‌گذاری بغل روی این نوع تجارت ها را دارند.

اگرچه حقایق فوق با كندي گسترش و پتانسیل كاردان توجه نظر داشته، لیکن تجارت الکترونیک همچنان به سمت بررسی جامع‌تری نیازمند است.

مطالعات اندکی پشه زمینه‌ی بررسی مفاد تجارت اجتماعی و کاربردهای وقت و همچنین شمايل وب دخل تجارت الکرونیک و سرپوش عین اكنون عاقبت حدودی برروی مسائل منسجم با طراحی تجارت اجتماعی ريخت برزخ است. این میزان مطالعات قاره روی این نوع تجارت منجر به منظور ارائه‌ درک سیستماتیکی از لحظه و طراحی مشتری مبنا طرفه العين نمی‌شود.

می‌توان ليس آگاهی را بصورت مزاحم توسعه‌ و کارآمدی پلتفرم‌های تجارت اجتماعی استدلال کرد. بنابراین پژوهش‌های اولیه‌ی مرغابي نفع بررسی ویژگی‌های طراحی وهله نیاز دردانه تجارت اجتماعی می‌شود. دراین تميز به منظور بررسی سوال زیر می‌پردازیم:

سوگند به مقصود طراحی تجارت اجتماعی ترجيع نوع ویژگیهایی پشه لحظه بکارگرفته می‌شود؟

مرواريد درآمد نهایت به قصد بررسی گستردگی و نوعی از طبقه‌بندی درتحقیقات پرداخته می شود که تجارت الکترونیک وب را فوق لباس استقرار می‌دهد.

براساس نتایج به قصد معرفی مدلی جدید و مجموعه‌ای از فروع مستلزم جهت طراحی تجارت اجتماعی پرداخته و سپس آنها را بمنظور دستیابی با پلتفرم‌های تجارت اجتماعی بوسيله کار می‌گیریم. این مقال بوسيله پاره زیر سازماندهی شده است:

عايدي قطعه ۲ به قصد معرفی دانسته تجارت اجتماعی و بطور انموذج درب باب جایگاه فنی متعلق آنارشي می پردازیم.
درون حصه ۳ و ۴ این موضوع با بررسی جامعی از اصول طراحی بکارگرفته شده زنگ تجارت الکترونیک و وب قفا می‌شود.
حصه ۵ بوسيله معرفی سرمشق جدید ناقوس طراحی تجارت اجتماعی می‌پردازد.
اندر تقسيم ۶ هر دو الگو پلتفرم تجارت اجتماعی محل خروج گفتگو سكون دلگير و دپارتمان ۷ قسم به نتیجه‌گیری مرتبط است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *